1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki
1% ll

Przekaż swój 1% na Fundację Lekarze Lekarzom

To niezwykle proste! Wystarczy numer KRS oraz kwota! Czytaj...

uwaga

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza Komitetu „Szczepimy, bo myślimy”

NRL popiera cele i założenia zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej – „Szczepimy, bo myślimy”. Czytaj...

uwaga

Opinia prawna dotycząca 12 listopada br.

Koleżanki i Koledzy, poniżej zamieszczamy opinię prawną na temat zasad rozliczania pracy lekarzy w dniu 12 listopada 2018 r. Czytaj...

uwaga

Interpretacje Ministra Zdrowia w sprawie możliwości uzyskania podwyżki wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów oraz dodatku dla lekarzy rezydentów.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, poniżej, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, udostępniamy interpretacje Ministerstwa Zdrowia do ustawy ... Czytaj...

uwaga

Formularze oświadczeń do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, udostępniam wzory formularzy do wykorzystania przez lekarzy rezydentów oraz specjalistów (posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty) chcących skorzystać ze zwiększenia wynagrodzenia. Czytaj...

Aktualności


Wydarzenia

Naczelna Izba Lekarska udostępnia lekarzom i lekarzom dentystom instrukcję ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym oraz inne materiały związane z wejściem w życie RODO. Więcej...

Projekty Unijne

Naczelna Izba Lekarska realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych lekarzy oraz pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi. Więcej...

Badania i szkolenia NIL

OÅrodek Doskonalenia Zawodowego logo

Samorząd lekarski od lat podkreśla znaczenie właściwego porozumiewania się lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników medycznych z pacjentami. Więcej...

Patronaty

Aby otrzymać Patronat Honorowy Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, należy przesłać do Naczelnej Izby Lekarskiej pismo z prośbą o... Więcej...

Newsletter

Comiesięczny newsletter na Twoją skrzynkę.


NCS NEWS web NCS European News Web Japanese sex video,Asian sex video,Japanese sex movie,Asian sex movie,Europe and America sex video,Europe and America sex movie free sex video,mobile sex,Gay video,free porn video,sex gratis,videos porno gratis. cheap Ncs yeti cup cheap Ncs tumi backpack NCS European websites cheap Ncs hydro flask Water bottle cheap Ncs off white Sportswear NCS European News Web