| LRT TELEVIZIJA

06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, Lietuva
07:00 Žinios
07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis (Der Alte)
10:20 Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
11:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba. Ved. Palmira Galkontaitė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas/Six Sisters)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Edvardas Žičkus (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Mano mama gamina geriau! Ved. Martynas Starkus
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 2 (The Last Kingdom 2)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4 (SOKO Stuttgart 4)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita. Ved. Edita Mildažytė ir Vytautas Rumšas (jaunesnysis)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Ved. Daumantas Butkus (subtitruota, kart.)
05:00 Seserys (Seis hermanas/Six Sisters). Vaidybinis serialas. Ispanija. 2017 m. N-7. 476 s. HD (kart.

| LNK

06:10 Mano gyvenimo šviesa (577)
(Diya Aur Batti Hum). Vaid.: Anas Rashid, Deepika Singh, Gautam Gulati. Indija. 2013. Telenovelė.
06:35 Mano gyvenimo šviesa (578)
07:05 Mano gyvenimo šviesa (579)
07:35 Tomas ir Džeris (2)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (85)
09:05 Rimti reikalai (75)
09:40 Namai, kur širdis (38)
10:25 KK2
10:55 Nuo... Iki...
11:25 Paveldėtoja 2 (9)
12:00 Mano likimas (4)
13:00 Gyvenimo daina (159)
14:00 Aukštakulnių kerštas (51)
15:00 Dvi širdys (1414)
15:30 Dvi širdys (1415)
16:00 Dvi širdys (1416)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:25 Sportas
19:28 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 (10)
21:00 Monikai reikia meilės (9)
21:30 Žinios
22:24 Sportas
22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Žudymo žaidimai
00:25 Juodasis sąrašas (6)
01:15 Keršto valanda. Teisingumas
02:50 Programos pabaiga

| TV3

06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 11/223s.
JAV, Animacinis, 2017
Vienoje šiltoje jūroje, Bikinio atolo dugne, stovi namelis iš.
06:55 Simpsonai 9/23s. (kart.)
07:25 Simpsonai 9/24s. (kart.)
07:55 Prieš srovę 19/3s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 128
10:00 Meilės žiedai 79
11:00 Meilės žiedai 80
12:00 Svotai 4/9s.
13:00 Pažadėtoji 6/61s.
13:30 Pažadėtoji 6/62s.
14:00 Pažadėtoji 6/63s.
14:30 Pažadėtoji 6/64s.
15:00 Simpsonai 9/25s.
15:30 Simpsonai 10/1s.
16:00 TV3 žinios 16
16:22 TV3 sportas
16:27 TV3 orai 16
16:30 TV Pagalba 12/33s.
18:30 TV3 žinios 23
19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 23
19:30 Gero vakaro šou 5/19s.
20:30 Moterys meluoja geriau 11/67s.
21:00 TV3 vakaro žinios 13
21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 13
22:00 Už priešo linijos: Kolumbija
22:25 Vikinglotto 4
22:30 Už priešo linijos: Kolumbija
23:55 Kaulai 12/2s.
00:55 Mikė 2/11s.
01:20 Mikė 2/12s.
01:45 Rouzvudas 2/14s.
02:35 Ekstrasensai detektyvai 5/24s.
03:30 Kaulai 12/2s. (kart.)
04:20 Mikė 2/11s. (kart.)
04:45 Mikė 2/12s. (kart.)
05:10 Rouzvudas 2/14s. (kart.)

| BTV

07:15 Vaikai šėlsta (36)
07:40 Stoties policija (5)
08:40 Sudužusių žibintų gatvės (26)
09:40 Įteisintas faras (21)
10:45 Gelbėtojai - 112 (57)
11:15 Gelbėtojai - 112 (58)
11:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (94)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (2)
13:40 Stoties policija (6)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės (27)
15:45 Įteisintas faras (22)
16:50 Gelbėtojai - 112 (59)
17:25 Gelbėtojai - 112 (60)
18:00 Info diena
18:35 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (95)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (3)
20:30 Varom! (13)
21:00 Cunamis
22:55 Mirties nuosprendis
00:40 Gyvi numirėliai (10)
01:30 Velniški Stivo Ostino išbandymai (8)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau

free sex movie cheap hydro flask Water bottle Shopping European News Web News web cheap anello backpack National news Japan porn video free sex video News