| LRT TELEVIZIJA

07:10 Labas rytas, Lietuva
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:00 Žinios
08:07 Labas rytas, Lietuva
08:30 Žinios
08:40 Labas rytas, Lietuva
09:00 Žinios
09:10 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis (Der Alte)
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 5 (SOKO Stuttgart 5)
11:15 Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)
12:00 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto"
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:10 Laba diena, Lietuva
16:00 Žinios
16:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise)
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Ved. Orijus Gasanovas ir Akvilė Kavaliauskaitė (subtitruota)
20:25 Loterija „Keno Loto"
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga"
21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą"
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 beždžionių 3 (12 Monkeys 3/Twelve Monkeys 3)
23:45 Klausimėlis.lt (kart.)
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Tvin Pyksas 1 (Twin Peaks 1)
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Violeta Baublienė. (kart.)
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. Ved. Alvydas Unikauskas ir Liepa Norkevičienė. (kart.)
03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Ved. Darius Jurgelevičius. (kart.)
03:30 Dviračio žinios. Ved. Vytautas Šerėnas. (kart.)
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą". (kart.)
05:00 Ponių rojus (Il paradiso delle signore/Ladies' Paradise). Serialas. Italija. 2016–2017 m. N-7. 34 s. HD (kart.

| LNK

07:05 Mano gyvenimo šviesa (708)
(Diya Aur Batti Hum). Vaid.: Anas Rashid, Deepika Singh, Gautam Gulati. Indija. 2013. Telenovelė.
07:35 Tomas ir Džeris (45)
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (143)
08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (144)
09:55 Monikai reikia meilės (39)
10:25 Namai, kur širdis (28)
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 (34)
12:00 Mano likimas (48)
13:00 Mano likimas (49)
14:00 Svaragini. Amžina draugystė (33)
14:30 Svaragini. Amžina draugystė (34)
15:00 Dvi šeimos (5)
15:30 Dvi šeimos (6)
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:00 Yra, kaip yra
18:00 Žinios
18:55 Sportas
18:58 Orai
19:00 KK2
19:30 Nuo... Iki...
20:00 Paveldėtoja 2 (35)
20:30 Monikai reikia meilės (43)
21:00 Žinios
21:50 Sportas
21:58 Orai
22:00 VAKARO SEANSAS Juodasis griaustinis
00:40 2 ginklai
02:35 Programos pabaiga

| TV3

06:55 Simpsonai 13/21s. (kart.)
JAV, Animacinis, 2001
Nepaprastos šeimynos – Houmerio, Mardžės, Barto, Lizos ir Megės nepaprastas gyvenimas Springfilde ir nuotykiai tęsiasi.
07:25 Simpsonai 13/22s. (kart.)
07:55 Namas 1/7s. (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje 171
10:00 Meilės miestas 1/5s.
11:00 Meilės miestas 1/6s.
12:00 Paskutinis iš Magikianų 1/109s.
12:30 Paskutinis iš Magikianų 1/110s.
13:00 Pažadėtoji 6/232s.
14:00 Pažadėtoji 6/233s.
14:30 Pažadėtoji 6/234s.
15:00 Simpsonai 14/1s.
15:30 Simpsonai 14/2s.
16:00 TV3 žinios 59
16:25 TV3 orai 59
16:30 TV Pagalba 13/17s.
18:30 TV3 žinios 85
19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 85
19:30 Prieš srovę 19/12s.
20:30 Prakeikti 7/26s.
21:00 TV3 vakaro žinios 47
21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 47
22:00 Konanas barbaras
00:10 X mutantai 1/1s.
01:10 Kaulai 5/12s.
02:00 Kvantikas 2/14s.
02:50 Ekstrasensai tiria 96
04:20 X mutantai 1/1s. (kart.)
05:10 Kaulai 5/12s. (kart.)

| BTV

07:15 Stoties policija (24)
(Lineinyi otdel VII). Vaid.: Andrey Frolov, Aleksey Buldakov, Maksim Konovalov. Rusija. 2014. Detektyvinis serialas.
08:15 Sudužusių žibintų gatvės (33)
09:15 Paskutinis faras (3)
10:15 Kobra 11 (8)
11:15 Ekstrasensų mūšis (3)
13:45 Stoties policija (1)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės (34)
15:55 Paskutinis faras (4)
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (9)
18:30 Mentalistas (33)
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (13)
20:25 Tautos tarnas (22)
21:00 Maksimali rizika
23:00 Nindzė žudikas
00:55 Juodasis sąrašas (15)
01:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (13)

Norint užtikrinti geriausią naršymo patirtį svetainė naudoja slapukus.
Privatumo politika
Supratau

cheap tumi backpack cheap gymshark clothes cheap swiss gear backpack xxx movie 彩票网 free sex movie News European websites 美女明星 股票计划