Aktuálně

ČVUT se bude ve dnech 22. až 24. ledna 2019 celoškolsky prezentovat na XII. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2019, který je nejvýznamnějším zdrojem informací o možnostech dalšího studia. V interaktivní expozici ČVUT se návštěvníci a zájemci o studium dozví veškeré důležité informace o přijímacím řízení, studijních programech a oborech na jednotlivých fakultách.
Do 17. února se mohou studentské či začínající kapely a DJs hlásit k účasti na festivalu Studentské unie ČVUT SHOW (Silicon Hill Open Wednesday). Akce proběhne 24. dubna v areálu kolejí Strahov.
I v první polovině letošního roku budou na jednotlivých fakultách a ústavech ČVUT probíhat dny otevřených dveří. Zejména pro zájemce ze středních škol jsou vedle informací o studiu připraveny také prohlídky zajímavých laboratoří a projektů.
Dne 29. ledna od 10.00 hodin se v Betlémské kapli uskuteční slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze, na kterém obdrží prof. Eva Jiřičná a prof. Nejat Olgac čestný titul Doktor honoris causa. ČVUT uděluje čestný titul architektce a profesorce Evě Jiřičné jako poctu a výraz úcty její celoživotní architektonické tvorbě a mnohaleté pedagogické činnosti v oblasti architektury a profesoru Nejatovi Olgacovi jako uznání za jeho podstatný přínos pro rozvoj automatického řízení mechanických systémů, výrobních strojů a robotů, zejména s dopravním zpožděním ve spolupráci s ČVUT, za podporu rozvoje kvalitní inženýrské výuky a akademického výzkumu na ČVUT a za posilování vzájemných vztahů univerzit v USA s ČVUT.
Novoroční koncert ČVUT se uskuteční 28. ledna 2019 od 19.30 hodin ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Pod vedením dirigenta Marka Šedivého zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu spolu se sólistkou Jitkou Čechovou. V průběhu večera zazní skladby od J. Brahmse, R. Schumanna a N. A. Rimského-Korsakova.

Stalo se

Celkem šest originálních staveb představili veřejnosti za účasti vedení fakulty, rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka a partnera projektu Správy Krkonošského národního parku ve čtvrtek 17. ledna. Do Krkonoš se útulny přemístí na jaře, do té doby budou vystavené před budovou Fakulty architektury ČVUT v Dejvicích.
Za velkého zájmu veřejnosti a akademické obce proběhl 16. ledna 2019 pietní akt u pamětní desky Jana Palacha na budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha. Ten organizovala Studentská rada FF UK u příležitosti výročí 50 let, kdy se na Václavském náměstí na protest proti sílící pasivitě společnosti spojené s okupací Československa v lednu 1969 upálil student Jan Palach.
Titul “Univerzitní partnerská škola Českého vysokého učení technického v Praze” je propůjčován rektorem ČVUT škole především za její podporu v oblasti přípravy žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů. ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě, a proto má zájem rozšiřovat síť svých spolupracujících základních a středních škol. Smyslem propůjčení titulu je zdůraznit výjimečnost a rozsah spolupráce školy s ČVUT a vytvořit rámec pro další rozvoj a zefektivnění vzájemné spolupráce. Smlouvu o propůjčení tohoto titulu podepsal dne 11. ledna rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček s ředitelem Základní školy Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích Mgr. Martinem Střelcem.
Otázky, jak dýchá člověk uvězněný v lavině nebo jak rychle dochází k úbytku kyslíku, řeší na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT tým vědců z katedry biomedicínské techniky ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a Armádou ČR. V rámci lavinového výzkumu se zaměřují na dýchání obětí pod sněhem.
Prof. Jan Hensen, obdržel prestižní ocenění Energy and Buildings: Best Research Paper 2008 až 2017. Tu uděluje nizozemské nakladatelství Elsevier za mimořádnou publikační činnost.

cheap tumi backpack cheap off white Sportswear cheap swissgear backpack NCS European News Web Ncs's News NCS European News Web free sex movie cheap hydro flask Water bottle NCS European websites Asian sex video