Články

Novela zákona o léčivech má zajistit lepší dostupnost léků pro pacienty

Novela zákona o léčivech má zajistit lepší dostupnost léků pro pacienty Zajistí chystaná novela včasné dodání léčivého přípravku do lékárny, ve které předložil pacient recept? Jednou ze základních povinností státu je zajistit na svém území kvalitní zdravotní péči. To znamená i dostupnost léčivých přípravků (LP) v lékárnách pro potřeby pacientů.

Několik postřehů z praxe implementace GDPR (1. díl)

Několik postřehů z praxe implementace GDPR (1. díl) Od nabytí účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tedy Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679, známého jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli „GDPR“, dále jako „Nařízení“) uplynulo už několik měsíců.

Nová pravidla pro oddlužení

Nová pravidla pro oddlužení Hlavním cílem novely insolvenčního zákona, která začala platit v červnu, je rozšířit možnost oddlužení pro větší skupinu dlužníků. Novela tak reaguje na dlouhodobý problém „dluhové pasti“, který se zatím bohužel v České republice nedaří uspokojivým způsobem řešit (v exekuci se nachází cca 850 tisíc lidí).

Co vše může být pro advokáta a soudce klíčem k soudní síni

Co vše může být pro advokáta a soudce klíčem k soudní síni Co vše může být pro advokáta a soudce klíčem k soudní síni? Je pravda, že takový klíč neexistuje, protože si ho každý musí najít sám ve své praxi a odbornosti.

Novela ZOK: Jak zasáhne do pravidel pro odměňování členů volených orgánů

Novela ZOK: Jak zasáhne do pravidel pro odměňování členů volených orgánů Připravovaná novela zákona o obchodních korporacích označená jako sněmovní tisk 207/0,[1] která v právu obchodních korporací přináší celou řadu významných změn, se stále nachází v zákonodárném procesu, a není tedy vyloučeno, že její znění se bude ještě měnit.

Jak přejít na BIM software, a přesto využívat osvědčené způsoby

Jak přejít na BIM software, a přesto využívat osvědčené způsoby Čím dál častěji se potkáváme se slovíčkem BIM, kdy jsou lidé postupně připravování na změnu, do které se nikdo moc nehrne. Představy o tom, co BIM znamená, má každý trochu odlišné. Pro někoho je to o 3D modelech, pro jiného o spolupráci, a pro mnohé je to další zlepšovák vedení firmy, která už neví, co by.

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Od roku 2012 bylo zahájeno trestní stíhání proti více než 1400 právnickým osobám a více než 230 řízení bylo ukončeno odsuzujícím pravomocným rozsudkem. Nejčastěji ukládaným trestem byl peněžitý trest v rozsahu od 5 tisíc až po 5 milionů Kč. Dvacet sedm společností bylo zrušeno.

Judikatura

Chodník

Ústavní soud rekapituluje svoji judikaturu k otázce kdy je chodník samostatnou nemovitou věcí a kdy je součástí pozemku.

Zvýhodnění obyvatel s trvalým pobytem

Není porušením principu rovného zacházení, pokud obec v mezích své samostatné působnosti v oblasti odpadového hospodářství z legitimních důvodů a přiměřeným způsobem zvýhodňuje osoby s trvalým pobytem.

Souhlas s připojením na místní komunikaci

Ústavní soud ve věci sp. zn. Pl. ÚS 25/15 zvažoval ústavnost § 10 odst. 4 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, podle kterého se k připojení sousední nemovitosti ke komunikaci vyžaduje souhlas vlastníka komunikace.

Res iudicata ve správním řízení

Právní zásada, podle níž není třeba rozhodovat znovu, pokud byla již jednou věc rozhodnuta (latinsky "res iudicata"), se uplatní ve správním řízení pouze v omezeném rozsahu, jak vyplývá z nálezu Ústavního soudu z 30. ledna 2019, sp. zn II. ÚS 752/18.

Advokátní tajemství a prohlídka prostor

Advokát, který vykonává profesi v prostorech, v nichž byla provedena prohlídka, není ze zákona osobou, která k zasedání o nahrazení souhlasu ČAK musí být přizvána, ale podle Ústavního soudu by měl.

Nejoblíbenější články


cheap RayBan Sunglasses cheap anello backpack cheap tumi backpack cheap fjallraven backpack wholesale Nhl jerseys cheap Oakleys Sunglasses cheap off white cheap gymshark clothes cheap swiss gear backpack X videos wholesale Nfl jerseys wholesale Cheap jerseys Wholesale NBA Jerseys Dynamo, Kiev wholesale Ncaa jerseys cheap Mobile phone wholesale the north face backpack Cheap power tools wholesale Mlb jersey cheap hydro flask
Wholesale jerseys |