Počkajte chvíľu, prebieha načítavanie

Úradná tabuľa

Chata STILO ABSOLUT, v rozsahu stavebného objektu SO – NN,

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Chata STILO ABSOLUT“ v rozsahu stavebného objektu SO – NN, na pozemkoch podľa reg. KN-C parc. č. 5521, 5652 ( KN-E...

RaM Dynamoliniek U.S.Steel Košice, s.r.o.

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 26.06.2019 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer zmeny činnosti: „RaM Dynamoliniek U.S.Steel Košice, s.r.o.“ areál USSK, k.ú. Železiarne

Projekty mesta


Kevin Durant Shoes For Sale cheap Mobile phone cheap gymshark clothes News wholesale Nhl jerseys xxx movie BLACK FRIDAY NCS Shopping DEALS. European News Web cheap anello backpack FTU, FACTUM BOOKS