Får skoleskyss-nei av kommunen. Mener veien ikke er farlig nok: