• How is the carbon and oxygen isotope composition of foraminiferal tests influenced by methane seepage? 

  Bruvik, Kine Liland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-05)
  The focus of this thesis is how methane seepage influences foraminifera l tests. Specifically, How how carbon and oxygen isotopes in planktic foraminifera tests are influenced by methane seepage. The study area is Vestnesa Ridge were four gravity cores were collected during a CAGE cruise in 2013. The cores were taken both from the southern side, where flares has have been recorded, and from the ...
 • Planlegging for de mektigste. Politikkutforming og maktstrukturer i et by- og samferdselsprosjekt i Tromsø 

  Bech, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-22)
  I denne oppgaven har jeg ønsket å rette søkelyset mot politikkutforming og maktstrukturer i by- og samferdselsprosjektet i Stakkevollvegen. Jeg har hatt et fokus på aktører som på ulike måter har koblet seg på prosessene som har vært avgjørende i beslutningene tilknyttet by- og samferdselsprosjektet. Det er særlig samhandlingen mellom aktørene og hvordan de har fått gjennomslag for sine interesser ...
 • Limitations to growth: Social-ecological challenges to aquaculture development in five wealthy nations 

  Young, Nathan; Brattland, Camilla; Digiovanni, Celeste; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Karlsen, Kine Mari; Kvalvik, Ingrid; Olofsson, Erik; Simonsen, Knud; Solås, Ann-Magnhild; Thorarensen, Helgi (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-03-19)
  Aquaculture is a major contributor to global food production, but has attracted considerable controversy. Disagreements over the social and ecological impacts of aquaculture (positive and negative) have hindered further expansion of aquaculture production, particularly in wealthy democratic countries. This article presents findings from a series of workshops bringing international aquaculture scholars ...
 • Kommunikasjonsteknologi i fengsel. En kvalitativ studie av hvordan Skype påvirker fengselsinstitusjonen og innsattes soningsforhold 

  Kampevoll, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne oppgaven er den del av "Fengselshelseprosjektet" som har innført bruk av Skype i Tromsø fengsel. Hensikten med prosjektet er bedre og mer koordinerte helsetjenester, bedre samhandling rundt den innsattes tilbakeføring til samfunnet og at de innsatte får mer kontakt med sine barn. Formålet med denne studien er å forstå hvordan kommunikasjonsteknologi i fengslet påvirker de innsattes kontakt med ...
 • Lavutslippssamfunnet i 2050? Hvordan norske kommuner jobber med grønn omstilling 

  Wästlund, Silje Charlotta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan fem norske kommuner jobber med å bli lavutslippssamfunn gjennom planrelatert arbeid. Det har jeg gjort gjennom å intervjue planleggere, rådgiver og prosjektmedarbeidere fra Narvik, Steinkjer, Verdal, Levanger og Hamar kommune. For å forstå hva kommuneplaner gjør og hvilke verktøy de kan være for kommuner i omstillingsprosesser, har jeg gjennomført en ...

Vis mer