V hlubokém zármutku oznamujeme, že dne 12. června 2019 zemřel ve věku 82 let
doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc.

Docent Rudolf Pohl byl neodmyslitelně spjat s Fakultou dopravní jako její první zaměstnanec a všudypřítomný fotograf. V jeho osobě ztrácíme významnou pedagogickou a vědeckou osobnost, ale také oblíbeného kolegu a pro studenty člověka, který je vedl k hlubšímu zamyšlení. Čest jeho památce!

S docentem Rudolfem Pohlem se rozloučíme v pátek dne 21. června 2019 ve 13 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

smuteční oznámení, životopis

Mimořádný termín přijímacího řízení pro akademický rok 2019 – 2020 vlajka CZC
 • termín podávání přihlášek do 9. srpna 2019 !!!
 • Informace pouze pro zahraniční studenty, kteří chtějí studovat na FD v českém jazyce
 • výběrové řízení do projektů – informace pro studenty (bude doplněno v červenci 2019)
 • seznam volných projektů pro výběrové řízení (tabulková podoba - bude doplněno v červenci 2019)
 • Pravidla a organizace SZZ

  2. 5. 2019

  Pravidla a organizace státních závěrečných zkoušek na ČVUT FD konaných v červnu a září 2019 pro studenty, vedoucí závěrečných prací a oborové referenty pro SZZ dle Směrnice děkana č. 2/2018.

Novinky

Letní školka UMŠ Lvíčata

12. 6. 2019

UMŠ Lvíčata otevírá pro léto 2018 letní školku s tematickým zaměřením „Z pohádky do pohádky“. Čekají nás mnohá překvapení, záhady, hry a samozřejmě soutěže a výlety. Každý týden se seznámíme s novou pohádkou.

další informace

Zápis do zimního semestru 2019 - 2020

10. 6. 2019

Zápis studentů bude probíhat prostřednictvím systému KOS v termínu od 17.6.2019 do 8.9.2019. Věnujte zvýšenou pozornost všem zveřejněným pokynům a návodům.

další informace

Studentská anketa

4. 6. 2019

Hodnocení letního semestru 2018/2019 formou ankety na internetu. Určeno všem studentům Fakulty dopravní. Hodnocení se provádí na pracovišti Praha i Děčín.

další informace

Soutěž pro studenty

30. 4. 2019

Česká agentura pro standardizaci i v letošním roce udílí Cenu a Čestná uznání Vladimíra Lista za zásluhy o rozvoj a popularizaci technické normalizace. V rámci rozšíření spolupráce s technickou veřejností se vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže o nejlepší studentskou práci s vazbou na technické normy ČSN. Své práce můžete zasílat do 31. července 2019.

další informace

Archiv novinek

Ústavy fakultyČím jsme zajímaví

Fakulta dopravní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace. Obory studia jsou zaměřeny na hlavní oblasti:

 • Dopravní infrastruktura v území
 • Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
 • Automatizace v dopravě a telekomunikacích
 • Inteligentní dopravní systémy
 • Provoz a řízení letecké dopravy

Excelentní pracoviště - laboratoře

Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů

více informací

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě

více informací

Laboratoř řízení a modelování dopravy

více informací

Výzkumná laboratoř vozidel

více informací

Spolupracujeme

další spolupráce


fantasy football cheap tumi backpack FTU, FACTUM BOOKS News web Air Max Outlet Online Italia klima, energi cheap hydro flask Golden State Warriors Jerseys Womens Sport Shoes Online Shop Baseball