• Na czasie
  Sejm ustanowił patronów 2019 roku: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Annę Walentynowicz, Stanisława Moniuszko, a także uhonorował wydarzenia: Unię Lubelską i Powstania Śląskie.
 • Warto wiedzieć więcej
  Nie roszcząc sobie praw do wyższego w muzyce talentu, atoli zachęcony łaskawym, a może zbyt pobłażliwym przyjęciem, jakie moje pierwsze ogłoszone próbki muzyczne dla siebie zjednać potrafiły, ośmieliłem się, ile mi jakkolwiek mój talent pozwala, do pomnożenia repertorium śpiewów krajowych.
  Śpiewnik mój zawierać będzie zbiór śpiewów na jeden głos z towarzyszeniem fortepiano. Wiersze — starałem się wybierać z najlepszych naszych poetów, mianowicie: Piosnki sielskie, tudzież Piosnki wieśniacze znad Niemna w nim umieściłem, będąc tego przekonania, że te utwory poetyczne najwięcej na sobie charakteru i barwy krajowej okazywały. Nadto poważyłem się jeszcze doświadczyć zupełnie nowej u nas formy śpiewu, który w opowiadaniu naiwnym o Dziadku i babie w rodzaju pieśni gminnych usiłowałem objawić. Z tych zatem względów śpiewnik mój może obudzić na swą stronę jakiś interes. Bo jeżeli piękne poezje, połączone z piękną muzyką, zdolne są otworzyć sobie wstęp do ucha i serca najmniej muzycznego, to nawet słabsza muzyka, która się mniej szczęśliwie uda, przy poezji celującej zyszcze dla siebie pobłażanie; a to, co jest narodowe, krajowe, miejscowe, co jest echem dziecinnych naszych przypomnień, nigdy mieszkańcom ziemi, na której się urodzili i wzrośli, podobać się nie przestanie.
  S. Moniuszko Śpiewnik domowy, pierwodruk „Tygodnik Petersburski ”1842 nr 72, cytat za: S. Moniuszko Listy zebrane, przygotował do druku W. Rudziński przy współpracy M. Stokowskiej, Kraków 1969.
 • To ciekawe
  Pole magnetyczne Ziemi zmienia się w ciągu wieków, a dowodów na to dostarcza analiza skał. W fazie płynnej w polu magnetycznym Ziemi atomy żelaza częściowo się porządkują. Uporządkowanie to pozostaje po zestaleniu się skały, a jego kierunek wskazuje kierunek pola, jakie wówczas panowało. Ten śladowy magnetyzm można wykrywać przy użyciu czułych przyrządów pomiarowych. Pole magnetyczne w niektórych okresach całkowicie zanikało, po czym zmieniało kierunek, a bieguny zmieniały się na przeciwne. W ciągu ostatnich 5 milionów lat nastąpiło ponad 20 takich zmian.
Sponsorowane

Rekordziści

Największa pustynia na Ziemi
Sahara — 7000–9000 tys. km2.

Cytat dnia

przysłowie kaszubskie; nawiązuje ono do słów, spopularyzowanych przez historiografów, literaturę mieszczańską i sowizdrzalską, także publicystykę antyariańską, wypowiedzianych jakoby na łożu śmierci przez K. Bekiesza (zm. 1580), arianina i dowódcy króla Stefana Batorego, „O niebo nie stoję, piekła się nie boję, ziemi się oddaję” (znanych także w wersji łac. Coelum non curo, infernum non timeo ‘nieba nie żądam, piekła się nie boję’).

Imieniny

Mar 19

Bogdana, Bohdana, Józefa, Józefy, Józefiny

Dzień w historii

Mar 19

zdarzyło się
1995
podpisanie przez Słowację i Węgry traktatu o przyjaźni i nienaruszalności granic.
1863
przekroczenie przez Mariana Langiewicza granicy austriackiej po ciężkiej bitwie stoczonej 18 III pod Grochowiskami; internowanie Langiewicza przez Austriaków (powstanie styczniowe).
urodzili się
1910
Wyka Kazimierz, historyk literatury, krytyk lit., eseista.
1930
Coleman Ornette, amer. saksofonista, skrzypek, trębacz i kompozytor jazzowy.
odeszli
1822
Wybicki Józef Rufin, działacz polit., pisarz i publicysta; autor pol. hymnu nar. (Mazurek Dąbrowskiego).
1823
Czartoryski Adam Kazimierz, książę; polityk, pisarz, krytyk lit. i teatralny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia

cheap off white free sex movie Japan porn video free sex video cheap yeti cups Asian sex video cheap swiss gear backpack 彩票开奖 股票计划 xxx video