dnes je 25.3.2019
Nejnovější

Přiměřená doba na jídlo a oddech

24.3.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)

Pracuji jako strojvedoucí. Poslední dobou řešíme takzvanou přiměřenou dobu na jídlo a oddech. Během směny máme jen tyto přestávky. To jest, že bezpečnostní přestávky se na nás nevztahují. Zaměstnavatel PDJO (přiměřenou dobu na jídlo a oddech) řeší tak, že je ...

Zpětné řešení pracovního úrazu

19.3.2019, Zdroj: JUDr. Eva Dandová

Lze pracovní úraz řešit se zpožděním? V jaké lhůtě? 18.1. se mi úraz stal, od 11.3. - předpokládám, že budu uschopněna, zaměstnavatel se mnou nechce nic řešit. Když se mi úraz stal, byl přítomen i mě odvezl na pohotovost. Knihu úrazů pořídil až 2 měsíce po mém ...

Znečištěné ovzduší na pracovišti je neviditelný zabiják

18.3.2019, Zdroj: CERVA GROUP (www.cerva.com)

Znečištěné ovzduší na pracovišti je neviditelný zabijákAerosoly - jemné částice v ovzduší - jsou pro plíce stejně nebezpečné jako cirkulárka pro prsty. Protože jsou ale prakticky neviditelné, mnoho pracovníků je podceňuje. Zde je několik tipů pro vyběr správné ochrany dýchacích cest. 3 kroky k ochraně ...

On-line přestávka na jídlo a oddech

18.3.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)

Zajímalo by mě, jestli během pracovní přestávky na oběd musím brát telefony a být k on-line. JUDr. Eva Dandová Dobrý den. Odpověď je jednoduchá - nemusíte. Přestávka v práci na jídlo a oddech je de facto nepřetržitý odpočinek mezi směnami. Zaměstnanec ...

Kvalifikace firem pro provádění ocelových konstrukcíGarance

16.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Certifikáty se vydávají výrobci pro určitou třídu provedení konstrukce (dílu) a dále např. podle toho, zda jsou ocelové konstrukce svařované, šroubované či nýtované. Budete-li si najímat firmu, která bude něco provádět na OK, potom zkontrolujte, zda vlastní…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zdroje a bibliografie k ocelovým konstrukcímGarance

16.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 183/2006 Sb. , stavební zákon Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Zákon č. 360/1992 Sb. o ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604Garance

15.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhy prohlídek Kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací Kontrola skutečného stavu konstrukce se provede podle dokumentace, která předtím byla zkontrolována, zda je správná a úplná. Kontroluje se zejména ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posouzení existujících ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 a ČSN ISO 13822Garance

15.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve zvláštních případech se musí provést posouzení stávajících ocelových konstrukcí, vybudovaných dle zrušených předpisů a norem:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Plnou silou vpřed - s GARANT Power Q

15.3.2019, Zdroj: Hoffmann Group (www.hoffmann-group.com)

Plnou silou vpřed - s GARANT Power QNová řada nástrojů pro frézování s vysokým posuvem nabízí extrémně velký objem odebraného materiálu za čas při vysoké procesní spolehlivosti a velké pestrosti programu. Frézování s nejvyššími hodnotami posuvu, bez nutnosti kompromisů z hlediska procesní ...

Údržba a opravy ocelových konstrukcíGarance

14.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník ocelové konstrukce má podle stavebního zákona povinnost řádně ji udržovat. V případě zanedbání údržby je vlastník konstrukce spoluzodpovědný za případné škody. Údržba se řídí předpisem pro kontrolu a údržbu. Dokladem o údržbě jsou zejména pravidelné…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Nejčtenější

Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

9.10.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnět k posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání Posuzovaná osoba Lékařský posudek o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání vydává příslušný poskytovatel zdravotních služeb na ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vzory záznamů o školeníArchiv

13.11.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP: Záznam o školení zaměstnanců. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců - seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služebGarance

29.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP (i ve smyslu normy OHSAS) za velmi rizikovou, a tudíž hodnou naší…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

AKTUALITA: Novela právní úpravy pracovnělékařských služebGarance

22.8.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon, č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též „ZoSZS”), před šesti lety u nás zcela nově koncipoval pracovnělékařské služby. V reakci na zkušenosti s aplikací zákona v praxi došlo za dobu jeho platnosti k více novelizacím. Poslední…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE
Nejnavštěvovanější semináře

cheap anello backpack News web Car accessories xxx video cheap hydro flask Japan porn video European News Web 大胸美女图片 free sex video Video porno