05.11.2018

Obavještavamo vas da je usvojeno Uputstvo o Programu monitoringa virusnih bolesti riba za 2018. i 2019. godinu koji možete preuzeti ovdje

22.10.2018

Prilikom uvoza hrane za životinje, pogotovo ljekovite hrane u čiji sastav ulaze kokcidiostatici, da bi se izbjegli nepotrebni zastoji na granici prilikom pregleda takvih pošiljki pri uvozu u BiH, potrebno je da su deklaracije tih proizvoda potpune, sa svim podacima.

11.09.2018

Javni poziv

za dostavljanje prijedloga i komentara na prednacrt Odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Kancelariji za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

22.06.2018
21.06.2018

Ovdje možete preuzeti Uputstvo o provođenju monitoringa na prisustvo bruceloze kod goveda u Bosni i Hercegovini u 2018. godini, kojim se prethodno Uputstvo broj 02-2-27-20-720-8/17 od 27.04.2017.

Syndicate content
Više o brucelozi

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE

Ncs Shopping cheap Ncs off white Sportswear cheap Ncs swissgear backpack Ncs's News Japan porn video NCS NEWS web cheap Ncs gymshark Yoga clothing free sex movie NCS European websites cheap Ncs fjallraven backpack