Betekenis-definitie.nl

Op betekenis-definitie.nl zoek je met een klik in honderden begrippenlijsen tegelijkertijd!
Duizenden betekenissen in onze zoekmachine zijn toegevoegd door mensen zoals jij. Alle woorden zijn bij ons welkom. Dit kan gaan om voornamen, moelijke woorden, straattaal, buitenlandse woorden, woorden die pas afgelopen jaar populair zijn geworden, of zelfs zelfbedachte woorden! Betekenis toevoegen.


Zoek in 1.741.108 betekenissen.Nieuwste betekenissen

0   0

Pm


1) Afkorting die staat voor Post Meridiem, oftewel "na de middag".

In tijdsaanduidingen wordt PM gebruikt om te verwijzen naar alle tijdstippen tussen 12 uur 's middag en middernacht. Naar de andere uren verwijst men met AM, wat Ante Meridiem of "voor de middag" betekent.

2) Afkorting voor projectmanager.


Een normale werkdag begint om 9:00 AM en eindigt om 5:00 PM.
 martijnver (21 januari 2019)

0   0

validiteit


Geldigheid, de mate waarin iets effectief doet of is wat het pretendeert te doen of zijn.

In de statistiek: de mate waarin een meetinstrument of test ook echt datgene meet wat er verondersteld wordt gemeten te worden.


Als de validiteit van een test niet bevestigd kan worden, zijn de resultaten niet betrouwbaar.
 martijnver (21 januari 2019)

0   0

toewijding


Overgave, zorg en aandacht voor iets.

Wanneer je iets met toewijding doet, ben je niet nonchalant. Je gaat nauwgezet, zorgvuldig en verantwoordelijk te werk, en waakt over de goede afloop. Je houdt je aandacht bij de zaak en laat je niet afleiden.


Wanneer je een taak vol toewijding uitvoert, stijgt je kans op een succesvolle afloop.
 martijnver (21 januari 2019)

0   0

smart


Engelse term die "slim, intelligent" betekent.

Wordt in het Nederlands vooral gebruikt om te verwijzen naar "slimme" technologie, die gebruikmaakt van artificiële intelligentie of verregaande automatisering mogelijk maakt bij processen of acties die voorheen handmatig gebeurden.


Voorbeelden van "smart" technologie zijn: smartphones, smart deurbellen (met bv. gezichtsherkenning of opnamefunctie), smart verwarmingsinstallaties (die de gewoontes van gebruikers "aanleren).
 martijnver (21 januari 2019)

0   1

paradoxaal


Wat tegenstrijdig lijkt te zijn, waarvan de interne logica niet lijkt te kloppen, ongerijmd.

Wanneer iets paradoxaal is, bevat het een logische constructie die in eerste instantie tegenstrijdig lijkt te zijn, maar bij nader onderzoek of reflectie toch een vorm van waarheid blijkt te bevatten.

Dingen die paradoxaal zijn, zetten ons aan het denken en brengen ons tot reflectie over de werkelijke aard of essentie van ideeën of concepten. Ze helpen ons om de bestaande denkbeelden en gedachtestructuren in vraag te stellen.


Hoewel die theorie op het eerste gezicht paradoxaal is, is hij bij nader inzicht gebouwd op een stevige logische basis.
 martijnver (17 januari 2019)

1   0

Pasen


Pasen is een van de belangrijkste feestdagen uit het christelijke geloof. Op Pasen wordt de herrijzenis van Jezus uit de dood gevierd.

Pasen markeert het einde van een traditionele vastenperiode, en het is dan ook gebruikelijk om kinderen op deze dag te verwennen met chocolade (eitjes) en snoepgoed. Op de ochtend van Paasdag gaan christenen meestal naar de kerk.


Met Pasen houden we een groot familiefeest en verstoppen we chocolade paaseieren in de tuin voor de kinderen.
 martijnver (17 januari 2019)

0   0

Kabinet


1) Een grote, statige kast.

2) Een kleine ruimte van waaruit men werkt, die gebruikt wordt als bureau of kantoor.

3) Alle ministers en staatssecretarissen die samen het land leiden en zo de regering vormen. De houders van de uitvoerende macht.

4) (In België) Het ministerie, de administratie met alle personeel van een individuele minister die een specifieke bevoegdheid heeft. Een kabinet staat de minister bij in de uitvoering van beleidsmaatregelen waar die voor bevoegd is.


Na de verkiezingen werd er maandenlang onderhandeld door de verschillende partijen alvorens er een kabinet werd gevormd.
 martijnver (17 januari 2019)

1   0

reeds


Een bijwoord dat eerder bij formeel taalgebruik hoort. "Reeds" betekent hetzelfde als "al", "inmiddels" of "alvast".

Gisteren was hij nog nergens te bekennen, maar vandaag hebben we hem reeds gezien.
 martijnver (17 januari 2019)

0   1

onderliggend


1) Wat ondergeschikt is, wat minder sterk is dan iets anders, wat het onderspit moet delven.

2) Wat de oorzaak van iets anders is, wat aan de grondslag ligt, wat de basis of het fundament van iets vormt.


Zolang we de onderliggende oorzaken van dat probleem niet aanpakken, zal het blijven opduiken.
 martijnver (17 januari 2019)

0   0

Separaat


Afzonderlijk, gescheiden van de rest. Wanneer iets separaat is, is het niet gegroepeerd of verbonden met andere dingen. Het staat op zichzelf, is zelfstandig en geïsoleerd.

Die twee problemen hebben niets met elkaar te maken, het zijn separate kwesties.
 martijnver (17 januari 2019)

1   0

Viral


Heel populair, zeer spontaan gedeeld door mensen op korte tijd.

Deze term wordt vooral gebruikt om te verwijzen naar content zoals video's, foto's of memes die op zeer korte tijd massaal worden verspreid via sociale media of massacommunicatieplatformen zoals YouTube.


Dat viral filmpje werd in minder dan 24 uur tijd meer dan twee miljoen keer bekeken.
 martijnver (17 januari 2019)

0   1

ofschoon


"Ofschoon" is een voegwoord dat behoort tot een formeel register, en niet vaak gebruikt wordt in de spreektaal.

Het betekent "hoewel", "ook al" of "niettegenstaande".


Ofschoon je niet gestudeerd hebt, neem je toch beter deel aan dat examen.
 martijnver (17 januari 2019)

1   0

Olifant


Een groot zoogdier dat gekenmerkt wordt door een dikke, grijze huid, grote slagtanden (die erg gegeerd zijn bij stropers vanwege het ivoor) en een lange slurf.

Er bestaan verschillende soorten olifanten: Afrikaanse olifanten, Aziatische olifanten en savanneolifanten. De meeste olifanten leven in Afrika, Zuidoost-Azië of in gevangenschap in de rest van de wereld.


Veel mensen vinden olifanten erg fascinerende dieren, maar wist je dat ze eigenlijk erg agressief zijn?
 martijnver (17 januari 2019)

2   0

Stereotype


Een cliché, een sterk vereenvoudigd beeld van een groep of soort mensen waarbij bepaalde kenmerken worden uitvergroot en er geen plaats is voor nuance.

Mensen gebruiken graag stereotypen omdat die ons in staat stellen anderen te 'ordenen' en de werkelijkheid te vereenvoudigen wanneer die eigenlijk eerder complex is.

Stereotypen kunnen als kwetsend worden ervaren, en aanleiding geven tot discriminatie of uitsluiting.


Decennialang heerste er in Europa het stereotype van de man als leider en de vrouw als gedienstige assistente.
 martijnver (17 januari 2019)

0   0

Paradigma


Een algemeen aanvaard denkmodel. Een denkmodel is een reductie van de werkelijkheid: bepaalde elementen van de werkelijkheid worden in kaart gebracht terwijl andere aspecten van de complexe werkelijkheid niet in rekening worden gebracht. Denkmodellen worden door enkelingen gelanceerd, door deskundigen geëvalueerd (en bijgestuurd). Nadat ze door meerderen aanvaard werden en breder cultureel ingang vinden worden ze een paradigma.
Voorbeelden: paradigma van de psychoanalyse, paradigma van de geslachtelijke voortplanting, paradigma van de behoeften volgens Maslow, ...
Marc Bittremieux (16 januari 2019)

0   0

Sinabung


Het betekent letterlijk BoerenBoem, dit stamt af van een wedstrijdje boeren tussen Indonesiërs, de gene die het hardste boerde won, een kind genaamd willo johina van de kleine binkjes, bepaalde wie won. Maar precies op het moment dat de finalisten gingen boeren, ging de vulkaan af. Zij besloot dat deze won. Zo kwam deze aan zijn naam.
Willemijn de sukkel (15 januari 2019)

0   0

Interne balans


: Een balans met gedetailleerde informatie die de intern wordt gebruikt voor de directie. De directie heeft de interne balans nodig voor nemen van beslissingen die belang hebben voor het bedrijf. Het voornaamste doel van een interne balans is het maken van een analyse over de bedrijfsvoering, prijsverschillen, efficiencyverschillen en budgetverschillen en een analyse met betrekking tot kengetallen. In de meeste gevallen wordt een interne balans maandelijks of per kwartaal opgesteld. De interne balans is een bedrijfseconomische balans, die de waarde van de bezittingen (Activa) en schulden (Passiva) aangeeft voor het bedrijf.
anoniem (15 januari 2019)

0   0

bras


Een bras is een term uit de klassieke dwarsgetuigde zeilvaart.

Een bras is een lijn die aan het uiteinde van een ra is bevestigd. Doel van deze lijn is de ra (en daarmee dus het zeil) in een optimale positie ten opzichte van de wind te kunnen draaien, samen met de schoot die onderaan de punt van het zeil is bevestigd. In die zin is de laatste vergelijkbaar met een schoot op een modern langsgetuigd zeilschip. Vaak was bij grote schepen en hoge masten de bras verlengd met een brasschenkel om touw te besparen.

Het richten van de ra en het zeil op de wind wordt het brassen van het zeil genoemd.
anoniem (15 januari 2019)

1   0

karottentrekker


werkman die pruimtabak op karotten trekt

bron: Bevolking stad Aalst 1847: Keyzerlyke Plaets, huis B169, De Backer François, karottentrekkersgast, 46 J
 Jan Louies (14 januari 2019)

1   0

student


Iemand die via een (erkende) instelling praktijk en/of theoretisch onderwijs volgt.
Het onderwijs kan bestaan uit zowel kennis, theorie als vaardigheid, maar bij voorkeur een samenstelling hiervan.
Leeractivteiten (lezen, bestuderen, observeren, onderzoeken, toepassen) beogen verandering in denkwijze/ gedrag waardoor de persoon competenter wordt.

De student kan slaan op één persoon die actief lerende is als wel op de doelgroep.
Maud (14 januari 2019)

2   1

abonnee


Een abonnee is een volger op youtube, hoe meer abonnees, des te meer geld de youtuber verdient. De abonnees vallen niet zomaar uit de lucht, je moet er hard voor werken. Tenzij je ninja of tfue heet ;)
Justin vd Kerkhof (14 januari 2019)

0   0

Reno


Reno is een Nederlandse naam en betekent ''duif of duivende''.
Uitleg duivende: Iemand die dagdroomt en niet door heeft wat er om hem heen gebeurd.
wessel (14 januari 2019)

1   1

Genrestuk


(kindertaal)

Een schilderij dat iets uit het dagelijks leven uitbeeld.


h j n n n vn. v v v v v v v v v b n j j g g f f g h h j j h j j h u
PS: Anders waren het geen 50 woorden.
Marit & Carmen (14 januari 2019)

1   1

purge


Een Engels woord, dat vertaald kan worden als "zuivering, reiniging".

Wordt vooral in de symbolische zin gebruikt: het elimineren van personen of zaken die "onrein" zijn, die ergens niet thuishoren, die onzuiver, bezoedeld of besmet zijn.

Dit woord raakte vooral bekend in België en Nederland dankzij de gelijknamige reeks horrorfilms, waarin men probeert om criminaliteit uit de maatschappij te verbannen door ze één keer per jaar 12 uur toe te staan.


Er lopen zoveel waardeloze mensen en criminelen rond tegenwoordig, we hebben echt nood aan een purge.
 martijnver (13 januari 2019)

0   1

Quote


Een uitspraak die geciteerd wordt, een citaat. Het letterlijk overnemen van iemand anders woorden, en daarbij zijn of haar naam vermelden, met de intentie om de geciteerde uitspraak als voorbeeld of bewijs aan te voeren.

Uit zijn autobiografie kan men heel wat inspirerende quotes halen.
 martijnver (13 januari 2019)

1   1

Sanctie


Vooral in juridische of diplomatieke context gebruikt.

Een maatregel die genomen wordt om een persoon, een groep mensen of een land te bestraffen, of als vergoeding/vergelding voor de schade die is aangebracht door die persoon, die groep of dat land.

Een dwingend middel om iets of iemand ergens toe te brengen.


Nadat bleek dat Noord-Korea zijn kernwapenprogramma had hervat, zagen de andere landen zich genoodzaakt om opnieuw economische sancties tegen het land in te voeren.
 martijnver (13 januari 2019)

1   1

to manifest


Een Engels werkwoord dat vertaald kan worden als: zich manifesteren, zich kenbaar maken, plaatsvinden, gebeuren, tot uitdrukking komen.

Wanneer iets zich manifesteert, ontwikkelt het zich in die mate dat de gevolgen of uitwerkingen ervan merkbaar worden voor buitenstaanders.


Economic distress and growing uncertainty have manifested themselves all over Europe in populist sentiments and social decay.
 martijnver (13 januari 2019)

2   1

passie


Liefde, hartstocht, gevoel. Passie is een overwegend positieve emotie, waarbij genegenheid en warmte tussen mensen centraal staat.

Passie wordt daarnaast ook gebruikt om te verwijzen naar een onderwerp of bezigheid die waar men erg graag mee bezig is, waar men fan van is.

Ten slotte betekent passie ook: een kunstwerk (muziekstuk, toneelstuk, schilderij) waarin de lijdensweg van Jezus nadat die verraden werd door Judas centraal staat.


Hij vertelde vol passie over zijn nieuwe vriendin.
 martijnver (13 januari 2019)

0   1

substantieel


Wezenlijk, aanzienlijk, wat niet gering is. Waar rekening mee dient gehouden te worden, wat men niet naast zich kan neerleggen.

"Substantieel" is afgeleid van "substantie", wat letterlijk "stof" of "materie" betekent. Iets substantieel is dus iets wat aanwezig en waarneembaar is, wat een plaats inneemt in tijd en ruimte.


Er bestaan substantiële verschillen tussen het Nederlands dat gesproken wordt in Nederland, en het Nederlands dat gesproken wordt in België.
 martijnver (13 januari 2019)

0   1

subtiel


Niet overduidelijk of markant, maar eerder fijnzinnig, genuanceerd en nauwelijks merkbaar.

Wanneer iets subtiel is, kan het enkel worden opgemerkt door wie aandachtig is.


Die twee schilderijen lijken heel erg op elkaar, maar als je goed oplet merk je dat er subtiele verschillen zijn in de gebruikte kleuren.
 martijnver (13 januari 2019)

0   1

vacant


Vrij, niet bezet, klaar om ingevuld te worden. Wat open is, wat ter beschikking staat, wat nog niet geclaimd of ingevuld is.

Als je op zoek bent naar een baan, dan kun je in de vacatures doornemen om te zien welke vacante posities er momenteel zijn.
 martijnver (13 januari 2019)

2   1

syndroom


Een geheel van met elkaar verband houdende fenomenen of verschijnselen in het menselijk lichaam of de geest.

Een complex ziektebeeld, een reeks symptomen en klachten die aan elkaar gelinkt zijn (meestal omdat ze eenzelfde oorzaak hebben) en die samen een cluster van klinisch relevante verschijnselen.


Mensen met het syndroom van Down hebben een levensverwachting die flink wat lager ligt dan die van de gemiddelde mens.
 martijnver (13 januari 2019)

2   0

superieur


Beter, van een hogere rang, van hogere kwaliteit. Wat superieur is, heeft meer belang of aanzien dan datgene waar het mee vergeleken wordt.

Als zelfstandig naamwoord wordt "superieur" vooral gebruikt om te verwijzen naar iemand die op het werk of binnen een organisatie de leiding heeft over anderen, en hoger staat in de hiërarchie. De superieur geeft opdrachten en instructies aan zijn ondergeschikten.


Voor producten van superieure kwaliteit betaal je vanzelfsprekend een hogere prijs.
 martijnver (13 januari 2019)

3   1

variatie


Afwisseling, verschil. Wat afwijkt, wat niet gelijk is maar verschillende kenmerken heeft.

Wordt vooral gebruikt om te verwijzend naar verschillende elementen die tot eenzelfde soort of verzameling behoren, en waarvan om die reden verwacht wordt dat ze in min of meerdere mate gelijk zijn.

In de literatuur, muziek of beeldende kunsten bedoelt men met variatie dat er eenzelfde motief meerdere keren herhaald wordt, waarbij telkens een kleine verandering in dat motief optreedt.


Om gezond te leven, doe je er goed aan wat variatie in je voeding te brengen.
 martijnver (13 januari 2019)

2   0

Variable


Engels voor "variabel", wat zoveel betekent als: veranderlijk, onstabiel, niet gelijkmatig maar onderhevig aan schommelingen.

De prijs van een vliegtuigticket is variabel afhankelijk van het tijdstip van vertrek en de moment waarop men boekt.
 martijnver (13 januari 2019)

1   1

Oeroeg


"home" is ook een translate voor Oeroeg, heht boek oeroeg van hella S Haasse wordt ook vertaald als "going home"
James (13 januari 2019)

1   1

Klassieker


Iets dat al heel lang bestaat
Bijvoorbeeld: een boek of film of muziekstuk enzovoort

Veel succes nog verder ofzo
Dit moet minimaal 50 tekens lang zijn whahah lol
Niemand (13 januari 2019)

0   0

TMZ


De term "Thirty Mile Zone" ontstond in de jaren 1960, toen studio's dankzij de groei van locatieshoots een "dertig-mijlszone" oprichtten om de regels voor het filmen in Hollywood te volgen. Het centrum van de zone was het kantoor van The Association of Motion Pictures en Television Producers, voorheen in Beverly en La Cienega Boulevards in Los Angeles. TMZ heeft de dertig-mijlszone opnieuw uitgevonden en dient nu als het eerste adres van het internet voor entertainmentnieuws.
KT Chiang (12 januari 2019)

1   2

nier


Aan weerskanten van het lichaam aanwezig orgaan, gelegen achter in de rug, vlak onder het middenrif . De nieren filtreren de afvalstoffen uit het bloed in de urine, regelen de water‑ en zouthuishouding en spelen daardoor een belangrijke rol in het zuur/base‑evenwicht in het lichaam (homeostase ).
Gevonden op
anoniem (12 januari 2019)

0   0

divergent


Wederom een irritant, nietsomvattende invulling van een bestaand woord om op te vallen op linkedin.

Divergent Thinker
Piet Uinzooi (12 januari 2019)Pagina:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Japan porn video Ncs's News cheap Ncs anello backpack NCS NEWS web NCS European News Web free sex video NCS European News Web Ncs National news cheap Ncs yeti cup cheap Ncs gymshark Yoga clothing