Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa

Theseus on Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n tarjoama palvelu, joka tarjoaa käyttöösi Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa. Voit tutustua ammattikorkeakouluista valmistuneiden opinnäytetöihin sekä ammattikorkeakoulujen julkaisutoimintaan kokonaisuudessaan ja hyödyntää niitä vaikkapa omassa tutkimus- tai kehittämistyössäsi.

Voit selata aineistoja oikean valikon Selaa Theseusta -otsikon alta. Theseuksen hakusivulla voit tehdä monipuolisempia hakuja tai tutkia opinnäytetöitä ja muita julkaisuja ammattikorkeakouluittain. Jos haluat tallentaa opinnäytetyösi tai julkaisusi, siirry tallennussivulle.

 • Asuntosijoittaminen uudiskohteisiin velkavivulla 

  Sipilä, Jerry (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutkia asuntosijoittamista uudiskohteisiin velkavivulla eli velkarahalla. Aihe rajattiin koskemaan asunto-osakeyhtiöitä yksityisen sijoitta-jan näkökulmasta. Aihe on suunnattu asuntosijoittamisen ...
 • Virhetilanteet käytettyjen autojen kuluttajankaupassa 

  Järvenpää, Eija (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä luotiin ohjeistus myyjille reklamaatiotilanteissa toimimiseen käytettyjen autojen kuluttajankaupassa. Työn tilaajalla, Kauhajoen Maakunnan Autolla, ei ollut kirjallista ohjeistusta reklamaatiotilanteita ...
 • Markkinointiviestintä suunnitelma Raya Diversin Krabin toimipisteellle 

  Nummela, Pinja (Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden opinnäytetyön aiheena oli markki-nointiviestintä ja tavoitteena oli suunnitella toimeksiantajayritykselle Raya Diversille soveltuva markkinointiviestintäkeinojen yhdistelmä eli ...
 • Kansalaisjärjestöjen rooli kotoutumistyössä : Setlementti Tampereen työntekijöiden näkemyksiä järjestöjen roolista kotoutumista tukevassa toiminnassa 

  Myllyviita, Pihla (Hämeen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää järjestötyöntekijöiden näkemyksiä kansalaisjärjestöjen tehtävistä ja merkityksestä maahanmuuttajien kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisessä sekä selventää järjestötyön suhdetta ...
 • Ikäihmisen kokemus kotona asumisen turvallisuudesta haja-asutusalueella 

  Kola, Aino; Kettunen, Milla (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on tarkastella ikäihmisten  kotona asumisen turvallisuutta heidän näkökulmastaan. Tavoitteena on saada ikäihmisiltä kokemusperäistä tietoa kotona asumisen turvallisuudesta ja koota kehittämisehdotuksia ...
 • Produktkalkylering och prissättning 

  Skott, Sara (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Att prissätta en produkt kan vara svårt och att välja en lämplig metod för produktkalkylering likaså. För att kalkyleringen skall ge en rättvisande bild bör man känna till vilka kostnader företaget har samt hur man ...
 • Aurinkopaneelijärjestelmien vaikutus pienjänniteverkkoon 

  Heikkinen, Jasu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia aurinkopaneelien vaikutuksia pienjänniteverkkoon sekä syventää ymmärrystä aurinkopaneelijärjestelmistä. Opinnäytetyössä kerättiin jakeluverkkoyhtiö Savon Voima Verkko Oy:lle ...

Näytä lisää