Sesterské webyZnak města

Město Veselí nad Lužnicí - Oficiální web města
 


Vyhledávání


ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto 7 2
 

Aktuality

 

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/14718, ULICE WEISOVA A MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA STRÁŽKÁCH VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Město Veselí nad Lužnicí informuje, že z důvodu rekonstrukce chodníků podél silnice III/14718, ulice Weisova a místní komunikace Na Strážkách, dojde v době od 14.03.2019 do 31.05.2019 k omezení provozu. Místo bude opatřeno přechodným dopravním značením. 

Vloženo 12.03.2019


REKONSTRUKCE CHODNÍKU PODÉL SILNICE II/603, ULICE TŘ. ČS. ARMÁDY VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ

Město Veselí nad Lužnicí informuje, že z důvodu rekonstrukce chodníku podél silnice II/603, ulice Tř. Čs. armády (podél benzinové pumpy) dojde v době od 11.03.2019 do 20.03.2019 k záboru odbočovacího jízdního pruhu do ulice Jindřichohradecká. Místo bude opatřeno přechodným dopravním značením.

 Vloženo: 04.03.2019


PROVEDENÍ STROJNÍHO ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Město Veselí nad Lužnicí informuje, že v termínu od 25.03.2019 do 30.04.2019 se bude provádět strojní čištění místních komunikací. Věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu značení. Data a místa čištění najdete ZDE.

Vloženo 05.03.2019, akt. 25.03.2019


INFORMACE K PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2018

Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat daňové přiznání za rok 2018 nejpozději 1. dubna 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat osobně, poštou nebo elektronicky.

I v letošním roce budou pracovníci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územního pracoviště v Soběslavi vybírat daňová přiznání a poskytovat informace potřebné pro jejich vyplnění.

Kde: prostory budovy Městského úřadu ve Veselí nad Lužnicí

Kdy: ve středu 13. března a ve středu 20. března od 13 do 16:30 hodin

Tiskopisy daňových přiznání k dani z příjmů jsou na MěÚ ve Veselí n. L. k dispozici.

Další důležité informace najdete ZDE a ZDE nebo na webu Finanční správy https://www.financnisprava.cz/.

Vloženo: 7. 2. 2019, akt. 12. 2.


INFORMACE VESELSKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

 • Veselské služby, s.r.o., od 01.03.2019 mění a rozšiřují nabídku prodeje palivového dřevaSeznam palivového dřeva a ceny ZDE.

 • Společnost rozšířila své služby o broušení řetězů motorových pil, nožů do sekaček, sekyr, kuchyňských nožů... Bližší informace ZDE nebo jsou uvedeny na webových stránkách společnosti http://www.veselskesluzby.cz/ v sekci "CENÍKY".

Pro více informací volejte na tel. 381 582 484.

Akt. 06.03.2019


VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH - ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2019

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2019". Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. V Jihočeském kraji se šetření uskuteční v 735 domácnostech. Vlastní šetření bude probíhat od 2. února do 26. května prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Celé oznámení o šetření najdete ZDE.

Vloženo: 4. 2. 2019


INFORMACE O ZMĚNĚ ČASOVÉHO INTERVALU NA SEMAFORECH V BLATSKÉ ULICI

Z důvodu zrychlení provozu byl upraven časový interval na semaforech v Blatské ulici. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti a dát přednost v jízdě dle pravidel silničního provozu.

Vloženo: 25.1.2019


OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

 • žádná nová oznámení


POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2019

Na základě obecně závazné vyhlášky města   je  i pro  rok 2019  stanoven poplatek ve výši  590,- Kč. Termín splatnosti a další podrobnosti výběru poplatku najdete zde zde.

Vloženo: 2.1. 2019


AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ VE MĚSTĚ NA ROK 2019

Na základě pozitivních ohlasů z minulých let, Mgr. Václav Průcha opět zpracoval z nových jízdních řádů aktuální přehled všech autobusových spojů, které mají minimálně dvě zastávky ve městě a mohou tak sloužit jako náhrada tzv. „městské hromadné dopravy“.  Vedle zveřejnění na stránkách Veselska si můžete vyzvednout tištěné vydání v infocentru. Na tomto odkazu najdete spojení od nádraží ČD do města a na tomto odkazu najdete spojení z města na nádraží ČD.

Vloženo 10.12. 2018


asdfVESELÍ NAD LUŽNICÍ OBDRŽELO OCENĚNÍ "PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD 2018"


Dne 29. listopadu se zúčastnili starosta města Vít Rada a tajemník MěÚ Petr Kocián slavnostního předávání ocenění „Přívětivý úřad roku 2018“ na Ministerstvu vnitra ČR. Našemu úřadu se podařilo toto ocenění obhájit již druhým rokem, což je vizitkou toho, že městský úřad a jeho zaměstnanci odvádějí souvisle kvalitní práci.

"Tímto bych chtěl všem pracovníkům MěÚ poděkovat za jejich odvedenou práci a přát si abychom pro občany našeho města byli i nadále PŘÍVĚTIVÝM ÚŘADEM", říká tajemník Městského úřadu Petr Kocián.

Vloženo 4. 12. 2018


DÁLNICE VE VESELÍ NAD LUŽNICÍ I PRO ROK 2019 BEZ ČASOVÉHO POPLATKU

Město Veselí nad Lužnicí informuje, že užití dálnice v úseku kolem města ( exit 104 Veselí nad Lužnicí - SEVER  až exit  107 Veselí nad Lužnicí- JIH)  není ani v roce 2019 zpoplatněno časovým poplatkem. Řidiči vozidel bez dálniční známky tak nadále mohou plně využívat tento úsek dálnice a nemusí projíždět městem.

Více informací se dozvíte ZDE (stejnopis částky č. 130, vyhláška č. 258/2018 kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů). 

Vloženo: 21.11. 2018


VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA 2018

Ustavující jednání Zastupitelstva města Veselí nad Lužnicí proběhlo dne 29. října 2018

Starostou města Veselí n. L. byl zvolen Ing. Vít Rada (SNK - Sport pro město), místostarostou byl zvolen RNDr. Ladislav Sýkora (ANO 2011).

Dalšími členy Rady města Veselí n. L. jsou:

Ing. Václav Matějů (TOP 09), Ing. Jaroslav Hejl (KDU-ČSL), Oldřich Zimmel (SNK - Sport pro město), Monika Škrdlová (Ženy pro město), Ing. Martin Marek (ODS).

Seznam nově zvolených členů do Zastupitelstva města Veselí nad Lužnicí na období 2018-2022 najdete ZDE.

Vloženo: 1. 11. 2018


UZAVÍRKA SILNICE V ULICI WEISOVA VE SMĚRU NA ŽÍŠOV

Město Veselí nad Lužnicí informuje, že z důvodu rekonstrukce silničního mostu č. 14718-1 přes Bechyňský potok ve Veselí n. L. dojde přibližně od 10. září 2018 k úplné uzavírce silnice JčK č. III/14718 směr Žíšov. Objízdná trasa vozidel do 3,5 tuny vč. autobusů povede přes provizorní most, který bude umístěn mezi ulicemi Blatská a Na Potoce. Provoz zde bude řízen semafory. Objízdná trasa se dotkne lokality „Benátky“, tj. ulic Na Potoce a Na Strážkách. Objízdná trasa pro ostatní vozidla bude vedena přes obec Sviny a Borkovice.Prosíme všechny občany o trpělivost v průběhu realizace stavby a děkujeme za pochopení.

Vloženo: 28. 8. 2018


INFORMACE STAVEBNÍHO ÚŘADU 

Stavební úřad upozorňuje, že v souvislosti s novelou stavebního zákona (č. 225/2017 Sb.) platnou od 1. ledna 2018 mohou  nastat případy, kdy sice  stavba podle novely nepotřebuje žádný schvalovací akt stavebního úřadu, ale podle zákona o ochraně přírody a krajiny (vliv na krajinný ráz) podléhá v CHKO Třeboňsko povinnosti získat souhlas orgánu ochrany přírody podle § 12 odst. 2 (vliv na krajinný ráz). Více informací zde.

Vloženo 15. 1. 2018


KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTA

Město Veselí nad Lužnicí informuje, že dnem 1. 1. 2018 byl uveden do provozu kamerový systém města, který spravuje městská policie.

Tato informace je uveřejňována ve smyslu ust. § 24b odst. 2 z. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozd. předpisů.

Vloženo 10. 1. 2018


INFORMACE STAVEBNÍHO ÚŘADU K NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA

Vloženo: 5.1. 2018


KOTLÍKOVÉ DOTACE 2. VÝZVA

Bližší informace jsou na webových stránkách Jihočeského kraje zde.

Vloženo: 8. 9. 2017

Aktualizováno


JIKORD INFORMUJE

na oficiální webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky

JIKORD INFORMUJE O JÍZDENCE JIKORD PLUS

 • JIKORD plus je celokrajská jednodenní papírová jízdenka, která platí celoročně ve veřejné dopravě na území Jihočeského kraje včetně MHD.Veškeré informace naleznete na webové prezentaci www.jihoceskajizdenka.cz  na tuto adresu se lze také dostat i zadáním www.jikordplus.cz. Jízdenka JIKORD plus má vlastní profil na instagramu i facebooku, kam můžete vkládat své poznatky z výletů, fotografie nebo videa a doporučit tak skvělý zážitek ostatním spoluobčanům.
Podrobné informace najdete zde. Informační leták najdete zde.
Vloženo 26. 3. 2018

Vloženo: 1. 3. 2019

Vloženo: 25. 1. 2018

Vloženo: 24. 11. 2017

Vloženo 25. 5. 2018


Vloženo 12. 6. 2018


Vloženo 29. 8. 2018


ZŘÍZENÍ SLUŽBY "VAROVNÉ POVODŇOVÉ SMS"

Město Veselí nad Lužnicí informuje občany o nově zřízené službě „Varovné povodňové SMS“, která slouží k rozesílání SMS registrovaným osobám v případě hrozících povodní příp. jiných mimořádných událostí. Příslušný odkaz je  k Vašemu využití umístěn na titulní straně této webové stránky nebo na http://www.veseli.cz/krizove-rizeni/ms-44710/p1=44710, kde jsou občanům k dispozici i jiné  užitečné informace a odkazy týkající se krizového řízení.

 

INFORMACE PRO OBČANY

Praktické informace k vydávání ( výměně) občanských průkazů najdete zde.

                                   


BUDOUCÍ KONCEPCE PÍSKOVEN (v prezentaci PowerPoint, vel. 40 MB) více zde

pískovny 
  

Připravujeme

 • Beseda s Martinem Šonkou (KD Veselí n. L.)
  25.3.2019 19:00
  Pondělí 25. března
  BESEDA S MARTINEM ŠONKOU
  Zveme Vás na setkání s akrobatickým pilotem a mistrem světa v letecké sérii RED BULL AIR RACE Martinem Šonkou. Moderuje: Lenka Horejsková. Pořádá Infocentrum města Veselí n. L. ve spolupráci s Kulturním domem Veselí n. L.
  Víceúčelový sál KD od 19 hodin, vstupné: 50 Kč, studenti, senioři: 20 Kč. Kapacita sálu je omezena, předprodej vstupenek v kanceláři KD nebo on-line na www.kd-veseli.cz.
  Typ akce: Kulturní akce
 • Koncert Hany Zagorové a Petra Rezka
  26.3.2019 19:00
  Úterý 26. března
  KONCERT HANY ZAGOROVÉ A PETRA REZKA
  Na diváky čeká téměř dvou a půl hodinový koncert kde zazpívá Petr Rezek svoje největší hity, dále bude zpívat paní Zagorová hity svojí kariéry a během celého večera zazní duety Hanky a Petra. Celým večer doprovází skupina Jiřího Dvořáka Boom!Band.
  Velký sál KD od 19 hodin, vstupné: 690 Kč, 590 Kč. Předprodej vstupenek též přes: www.ticketportal.cz.
  Typ akce: Kulturní akce
 • Divadlo Spejbla a Hurvínka pro dospělé (KD Veselí n. L.)
  27.3.2019 19:00
  Středa 27. března
  S + H – „VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE…“
  Večerní divadelní představení pro dospělé publikum. Divadlo Spejbla a Hurvínka. S nadhledem jim vlastním glosují zásadní otázky mimo jiné – Kdo mě vede? Kam mě vede? Co ho k tomu vede? Kdo je, šmankote, navedl!!!
  Pořádá Spolek přátel kultury a veselských pískoven ve spolupráci s kulturním domem.
  Velký sál KD od 19 hodin, vstupné v předprodeji: 290 Kč, na místě: 350 Kč.
  Typ akce: Kulturní akce
 • ISHORTS - Srdečné pozdravy z Británie (Filmový klub KD)
  28.3.2019 20:00
  Čtvrtek 28. března
  ISHORTS – SRDEČNÉ POZDRAVY Z BRITÁNIE
  V březnu bychom se prý měli rozloučit s Velkou Británií. Nebo možná taky ne. Vynikající britské krátké filmy, které podobně jako celá situace s Brexitem přinášejí drama, absurditu i humor, uvidíte na velkém plátně v programu Ishorts.
  Víceúčelový sál KD od 20 hodin, vstupné: 90 Kč, studenti, senioři: 60 Kč.
  Typ akce: Kulturní akce
 • Sněhová královna: V zemi zrcadel (Filmový klub KD pro děti)
  31.3.2019 15:00
  Neděle 31. března
  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL
  Ruská animovaná dobrodružná rodinná komedie je novým příběhem o odvážné Gerdě a o světě kouzel a kouzelníků. Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak začne hledat cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel. Jediným, kdo ho může zastavit, osvobodit zajatce a udržet pohádková kouzla v našem světě, je Gerda. Její největší silou totiž není magie, ale víra v sílu přátelství. Hlasy v českém znění: Marta Sovová, Tereza Bebarová, Ondřej Rychlý, Martin Písařík, Jan Vondráček. 2018, režie: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin, stopáž: 87 minut.
  Víceúčelový sál KD od 15 hodin, vstupné: 50 Kč.
  Typ akce: Kulturní akce
 

Přehled všech akcí

 

Nové dokumenty

 

Další nové dokumenty


Kde nás najdete

Mapa ČR s vyznačením polohy města Veselí nad Lužnicí
 


Kontakt

Město Veselí nad Lužnicí
náměstí T. G. Masaryka 26
391 81 Veselí nad Lužnicí I
Telefon: 381 548 111
E-mail: [email protected]
ID datové schránky: 3wpbyp9
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:15 - 11:00, 12:00 - 16:45
Středa: 7:15 - 11:00, 12:00 - 16:45
Pátek: 7:15 - 11:00

Další informace

Telefonní seznam


Důležité odkazy


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Další zdroje

Navštivte také

 • Táborský deník
 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.


Přístupů od 5.2.2009:

 937208  

web & design , redakční systém  | 

Přihlásit se | Mobilní verze | O webu

 

the north face jacket 大胸美女图片 Japan porn video ポルノ映画 Asian sex video cheap fjallraven backpack 彩票计划 free sex video Car accessories European websites